NBA en branchevereniging Auxilium

NBA en branchevereniging Auxilium

A&L Adviseurs & Accountants is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Niet-leden van de NBA mogen niet de titel RA of AA voeren en zich zelfs geen accountant noemen.

 

Daarnaast is A&L Adviseurs & Accountants lid van Auxilium. Deze branchevereniging biedt ondersteuning op het gebied van continue kennisontwikkeling.