Archief


Overbruggingsregeling transitievergoeding

16 maart 2017 — Arbeidsrecht

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het dienstverband. Heeft het dienstverband nog geen twee jaar geduurd, dan hoeft geen transitievergoeding te worden betaald. Kleine werkgevers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de overbruggingsregeling transitievergoeding. Met toepassing van de overbruggingsregeling hoeft een...

Lees verder »

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

16 maart 2017 — Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om van die bevoegdheid gebruik te mogen maken moet de Belastingdienst wel beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat de Belastingdienst ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was en ook niet bekend hoefde te...

Lees verder »

Eén of meer prestaties?

16 maart 2017 — Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt. Dat doet zich voor wanneer zij zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één enkele en ondeelbare economische prestatie vormen, waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. Ook wanneer sprake is van een hoofdprestatie en een of...

Lees verder »

Nieuwe website

15 maart 2017 — Kantoornieuws

Met trots presenteren wij u onze nieuwe website. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het vormgeven van onze nieuwe website. Wij zijn erg trots op het resultaat! Wij hopen u  nu nog duidelijker te kunnen informeren en enthousiast te maken over onze diensten.Bent u gebruiker van Basecone en/of Twinfield? Op onze website hebben wij linkjes naar desbetreffende websites geplaatst.www.al-accountants.nl/inloggen  

Lees verder »

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

09 maart 2017 — Successiewet

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op die manier probeerden vermogen en inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Door het opheffen van het bankgeheim en door onderlinge afspraken tussen landen over de automatische uitwisseling van gegevens over bankrekeningen is dat een stuk lastiger geworden. Het achteraf moeten betalen van belasting...

Lees verder »

Onderzoek KvK onder zzp’ers

09 maart 2017 — Loonbelasting

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zzp’ers geconfronteerd worden. De antwoorden op de vragen geven een ander inzicht in de positie van de zzp’er dan het beeld dat daarvan in de media wordt geschetst. Er hebben 580 zzp’ers meegedaan aan het onderzoek. Vrijwel alle deelnemers aan...

Lees verder »

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

09 maart 2017 — Vennootschapsbelasting

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) op te bouwen wordt hierdoor afgeschaft. De wet introduceert een tijdelijke maatregel om een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Voor dga’s, die geen...

Lees verder »

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

02 maart 2017 — Vennootschapsbelasting

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie van een overheidsorgaan. Het gaat om de openbaarmaking van gegevens die zijn vastgelegd in documenten, voor zover deze nog niet openbaar zijn. Het bestuursorgaan kan besluiten om documenten geheel of gedeeltelijk niet openbaar te maken.De staatssecretaris heeft onlangs gereageerd op een verzoek...

Lees verder »

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

02 maart 2017 — Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief is 6% van de koopsom. Voor woningen geldt een lager tarief van 2% van de koopsom. Sinds de verlaging van het tarief voor de overdrachtsbelasting voor woningen zijn er diverse procedures gevoerd over het begrip woning. De Hoge Raad heeft dat begrip in een aantal arresten uitgelegd.Uitleg...

Lees verder »