Archief


Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

04 juni 2020 — Geen categorie

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren. De bronbelasting op rente en royalty’s gaat in per 2021. De bronbelasting op dividenden zou in 2024 in werking moeten treden. De bronbelasting gaat gelden voor geldstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en naar landen die op...

Lees verder »

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

04 juni 2020 — Geen categorie

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.0. NOW Het subsidietijdvak van de NOW 2.0 loopt van juni tot en met september 2020. Dat betekent dat de omzet over deze vier maanden minimaal...

Lees verder »

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

04 juni 2020 — Geen categorie

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-, midden- en kleinbedrijf en voorziet in een garantie van 95% voor leningen van € 10.000 tot €50.000. De regeling is op 29 mei 2020 opengesteld. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de...

Lees verder »

Verlenging afspraken grensarbeiders

04 juni 2020 — Geen categorie

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020. Bron: Ministerie van FinanciĆ«n | publicatie | Staatscourant 2020, nr. 28917 | 04-06-2020

Lees verder »

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28 mei 2020 — Geen categorie

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 12 procentpunten. Er mogen geen aanvullende kosten worden berekend. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%. De maximale kredietvergoeding bedraagt derhalve op jaarbasis 14%. Dit maximum geldt voor alle soorten...

Lees verder »

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28 mei 2020 — Geen categorie

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Het betreft onder meer: het verhogen van het effectieve tarief voor de innovatiebox van 7 naar 9%; het aanscherpen van de renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke...

Lees verder »

Derde wijziging eerste tranche NOW

28 mei 2020 — Geen categorie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche van de NOW. Seizoensbedrijven Gericht op seizoensbedrijven wordt in de NOW een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte opgenomen. Als de loonsom van maart tot en...

Lees verder »

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28 mei 2020 — Geen categorie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal worden verwerkt in wetgeving. De staatssecretaris heeft in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis een maatregel opgenomen om de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven te...

Lees verder »

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28 mei 2020 — Geen categorie

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen worden geteld. De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor de opbrengsten van kamerverhuur, voor zover deze opbrengsten niet hoger zijn dan €...

Lees verder »

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25 mei 2020 — Geen categorie

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende voorwaarden. Wie zijn of haar baan verliest, moet kunnen rekenen op steun voor omscholing naar een sector met betere baankansen. Daarom wordt geld wordt vrijgemaakt voor scholing. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) De  minister van...

Lees verder »