Verblijfkosten eigen rijders 2017

07 april 2017 — Ondernemingen

Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50.

 

Het bedrag dat eigen rijders mogen aftrekken, wordt jaarlijks aangepast. De bedragen van de laatste 5 jaar staan op de site van de Belastingdienst bij Verblijfskosten eigen rijders. Daar staan ook de voorwaarden waaraan eigen rijders moeten voldoen om deze verblijfskosten af te trekken.

 

Voorwaarden

Aan de regeling voor aftrek van verblijfskosten zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.

  • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.

  • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden:

  • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
  • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.
Terug naar het overzicht